DOPRAVA ZDARMA OD 1800,-

Odstoupení od kupní smlouvy

Na základě § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského  zákoníku máte možnost  využít odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od kupní smlouvy si nejprve řádně pročtěte obchodní podmínky, kde je definováno, za jakých podmínek lze od kupní smlouvy odstoupit. Poté zboží řádně zabalte, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě a do zásilky vložte vaše identifikační údaje s číslem objednávky. Níže uvedený formulář vyplňte a poté zboží odešlete na adresu:
FLYS s.r.o., Bašty 413/2, 602 00 Brno.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

Vzor odstoupení od smlouvy

František Kupující 
U zákazníka 3
123 45 Konzumentov
frantisek@kupujici.cz
tel.: 123456789

FLYS s.r.o.
Bašty 413/2
602 00 Brno-město

DOPORUČENĚ

V Konzumentově, 27. prosince 2008

Věc: Odstoupení od smlouvy dle § 53 občanského zákoníku

Ve Vašem internetovém obchodě jsem si objednal ... v hodnotě ... Kč, včetně DPH. Toto jsem od Vás obdržel dne ... (číslo faktury (objednávky) 123456).

Na základě § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží. Zakoupené zboží vracím 

  • spolu s tímto dopisem
  • samostatnou zásilkou na Vaší adresu 

(vyberte jednu z možností).

Zaplacenou částku prosím vraťte v zákonné třicetidenní lhůtě složenkou na moji výše uvedenou adresu či účet číslo 123456789/9876, vedený u Bezpečné banky, a.s.

S pozdravem

vlastnoruční podpis
František Zákazník

Zde si můžete stáhnout Odstoupení od kupní smlouvy ve formátu PDF.